Programy

kids read

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Ma ona postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz oddziałując na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka ile stwarza takie wymagania by dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

 Dogodna lokalizacja

Terapia integracji sensorycznej to nie wyuczony, stale powtarzany schemat ćwiczeń lecz nieustająca obserwacja dziecka i dobór odpowiednich zadań. Sala integracji sensorycznej jest miejscem specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Specjalne olinowanie sali i podwieszany sprzęt terapeutyczny dają możliwość urozmaiconego stymulowania systemu nerwowego dziecka poprzez dostarczenie różnorodnych wrażeń proprioceptywnych, przedsionkowych i dotykowych i wzrokowych.

Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby poznawania i doświadczania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy, radzi sobie w coraz większej ilości coraz bardziej skomplikowanych zadań, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną, co zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku. 

Terapia SI pomaga dzieciom, które:

 • doświadczają trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią),
 • mają problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi),
 • nie lubią się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe", o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę),
 • są nadmiernie ruchliwe, mają kłopoty z koncentracją uwagi,
 • cierpią na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD,
 • są zbyt spokojne, powoli wykonują codzienne czynności,
 • są nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce - wzrokowe, słuchowe, dotykowe,
 • są nadwrażliwe na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna),
 • doświadczają trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia rozwoju mowy).

 W sali tej odbywają się zajęcia prowadzone przez specjalistów:

 1. Terapia Integracji Sensorycznej - Ewa Jaźwińska
 2. Terapia logopedyczna - Ewa Jaźwińska, Regina Kosińska,
 3. Iwona JaźwińskaTerapia pedagogiczna - Justyna Kołaczkowska
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne - Justyna Kołaczkowska

 

Co nas wyróżnia

Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, optymalna liczba dzieci w grupie, bogata oferta zajęć, doświadczona kadra pedagogiczna i niepowtarzalna prawdziwie rodzinna atmosfera.

Mogę iść do przedszkola

Nadaję się na przedszkolaka:

 • zostaję na trochę bez mamy,
 • umiem się ubrać i rozebrać (jeszcze nie samodzielnie),
 • umiem się sam załatwić i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga),
 • sam jem (chociaż nie robię tego szybko),
 • nie mówię zdaniami (to nie jest największy problem, bo w przedszkolu się nauczę).

 

Troszczymy się o Twoje dzieci