Oferta

bus

Wysoka ocena pracy naszego przedszkola

Z dumą informujemy, że wynik ewaluacji zewnętrznej, to znaczy oceny pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola przez wizytatorów Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie jest wysoki. Co oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej".

 

Wizytatorzy oceniali naszą pracę na podstawie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli w każdej grupie, wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami i dyrektorem oraz wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców.

Wysoka ocena pracy przedszkola, to jeden z powodów, dla których warto wybrać właśnie naszą placówkę na miejsce edukacji swojego dziecka.

Raport z ewaluacji zewnętrznej można przeczytać na stronie internetowej Systemu Ewaluacji Oświaty www.npseo.pl w zakładce „zobacz raport swojej szkoły”.

Zapraszamy także na stronę Kuratorium Oświaty w Szczecinie, gdzie została zamieszczona prezentacja o naszym przedszkolu oraz innowacyjne scenariusze.

www.kuratorium.szczecin.pl → Wspomaganie → Bank dobrych praktyk → Dydaktyka → Uśmiechnięta Akademia - prezentacja ciekawych pomysłów i przedwsięwzięć.

 Ocena pracy przedszkola

Co nas wyróżnia

Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, optymalna liczba dzieci w grupie, bogata oferta zajęć, doświadczona kadra pedagogiczna i niepowtarzalna prawdziwie rodzinna atmosfera.

Mogę iść do przedszkola

Nadaję się na przedszkolaka:

  • zostaję na trochę bez mamy,
  • umiem się ubrać i rozebrać (jeszcze nie samodzielnie),
  • umiem się sam załatwić i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga),
  • sam jem (chociaż nie robię tego szybko),
  • nie mówię zdaniami (to nie jest największy problem, bo w przedszkolu się nauczę).

 

Troszczymy się o Twoje dzieci