Oferta

bus

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2011 r. Powstało na bazie Publicznego Przedszkola nr 1 w Darłowie. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16:30. Zatrudnia 8 nauczycieli, z pełnymi kwalifikacjami. Funkcjonują w niej trzy oddziały wiekowe – 3, 4, 5 i 6-latki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

Budynek jest estetyczny, na bieżąco remontowany. Pomieszczenia przeznaczone do zajęć są wyposażone w sprzęt, zabawki, kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne, które pozwalają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przyjętych w przedszkolu programów oraz zadań statutowych przedszkola. Posiadamy duży ogród przedszkolny wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw terenowych, w którym odbywają się zabawy i obserwacje przyrodnicze oraz zabawy ruchowe. Przedszkolna kuchnia serwuje zdrowe i smaczne posiłki, również dla dzieci z indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi, zgodnie z wszelkimi zaleceniami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z respektowaniem zasad HACCP.


Placówka wprowadza nowatorskie rozwiązania. Jesteśmy obecnie jedyną placówką w powiecie, oferującą dzieciom zajęcia z Integracji Sensorycznej (SI). Z zajęć w tej sali korzystają nie tylko dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, ale również dzieci z innych przedszkoli i szkoły podstawowej.

Wdrażany jest program adaptacyjny oraz programy ogólnopolskie takie jak: „Akademia Aquafersh”, „Lekcje z natury”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,  „Mamo, tato wolę wodę”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz własne „Bezpieczny przedszkolak na drodze”. W placówce nauczyciele prowadzą zajęcia wspierające ogólny rozwój dzieci: j. angielski, zabawy rytmiczno taneczne, glottodydaktyka – metoda prof. B. Rocławskiego, religia, audycje umuzykalniające pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej, plastyczne – ceramika oraz zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, integracja sensoryczna.


Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb placówki oraz do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci m.in. logopedia, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (profilaktyka i niwelowanie wad postawy), glottodydaktyka ojczystojęzyczna. Umożliwiamy staż wolontariuszom ze szkół średnich oraz praktyk studenckich dla grup ćwiczeniowych i osób indywidualnych z kierunków pedagogicznych. Ułatwiamy start początkującym nauczycielom, otaczamy ich opieką merytoryczną i metodyczną oraz monitorujemy przebieg stażu. Przedszkole dba o dobry przepływ informacji i promocję swoich działań poprzez stronę internetową placówki oraz prasę lokalną. Procesy edukacyjne wdrażane są w przedszkolu w sposób zaplanowany, opierają się na obserwacji, indywidualnej diagnozie potrzeb i możliwości dzieci, a podejmowane działania służą rozwijaniu u wychowanków umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole oraz funkcjonowaniu w środowisku społecznym. Zagadnienia wychowawcze są zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka, mają charakter uniwersalny, dotyczą wszystkich dzieci bez względu na uwarunkowania społeczne. Wszystkie dzieci mają prawo do radości, nauki, bezpieczeństwa, własnej tożsamości, miłości i wypoczynku.

Co nas wyróżnia

Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, optymalna liczba dzieci w grupie, bogata oferta zajęć, doświadczona kadra pedagogiczna i niepowtarzalna prawdziwie rodzinna atmosfera.

Mogę iść do przedszkola

Nadaję się na przedszkolaka:

  • zostaję na trochę bez mamy,
  • umiem się ubrać i rozebrać (jeszcze nie samodzielnie),
  • umiem się sam załatwić i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga),
  • sam jem (chociaż nie robię tego szybko),
  • nie mówię zdaniami (to nie jest największy problem, bo w przedszkolu się nauczę).

 

Troszczymy się o Twoje dzieci