Archiwum 

rainbow

Taki tytuł nosiły zajęcia w ramach programu "Kino Przedszkola". Zawierały projekcję krótkometrażowych filmów animowanych z serii "Przygody Bolka i Lolka", "Reksio", a pomiędzy nimi dzieci brały udział w zabawach edukacyjnych.

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczycielki przeprowadzają analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole czyli diagnozę przedszkolną. Tą diagnozą zostają objęte wszystkie dzieci 5 i 6-letnie.

Dnia 27 marca w grupie najstarszej "Naukowcy"odbyło się zajęcie otwarte z rodzicami. Celem spotkania było zaprezentowanie metod i form pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do podjęcia nauki w szkole. 

Zapraszamy do galerii.

 Celem spotkań było przedstawienie rodzicom funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej, zaprezentowanie zdobytych przez dzieci wiadomości i umiejętności, kształtowanie różnorodnych sfer rozwojowych dziecka oraz integrowanie dzieci z rodzicami i nauczycielami poprzez wspólny udział w zabawach.

Zapraszamy do galerii.

Co nas wyróżnia

Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, optymalna liczba dzieci w grupie, bogata oferta zajęć, doświadczona kadra pedagogiczna i niepowtarzalna prawdziwie rodzinna atmosfera.

Mogę iść do przedszkola

Nadaję się na przedszkolaka:

  • zostaję na trochę bez mamy,
  • umiem się ubrać i rozebrać (jeszcze nie samodzielnie),
  • umiem się sam załatwić i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga),
  • sam jem (chociaż nie robię tego szybko),
  • nie mówię zdaniami (to nie jest największy problem, bo w przedszkolu się nauczę).

 

Troszczymy się o Twoje dzieci