Archiwum 

rainbow

My świętujemy Dzień Ziemi codziennie. Rozmawiamy z dziećmi o tym, w jaki sposób powstała, jak wygląda, ile ludzi zamieszkuje Ziemię, jakie są kontynenty, w jaki sposób możemy się o nią troszczyć. A zabawy, które organizujemy w Dniu Ziemi pozwalają nam uczcić naszą planetę. To nasza przedszkolna tradycja. Zapraszamy do galerii.

W naszym przedszkolu od stycznia 2015 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola. Częstotliwość i długość spotkań uzależniona jest od możliwości rozwojowych dziecka.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów (w zależności od potrzeb dziecka): 

 • psycholog,
 • logopeda,
 • oligofrenopedagog,
 • terapeuta SI, 
 • terapeuta gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z masażem. 

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

 

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczęszczało do naszego przedszkola:

 • zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • zgłosić się do poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie,
 • po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do naszego przedszkola.

 

Podstawa Prawna:

 • Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587).

W sobotę 18 kwietnia na zaproszenie Gminnego Przedszkola w Polanowie nauczyciele naszej placówki wzięli udział w warsztatach tanecznych. Spotkali się miłośnicy Klanzy, którym bliska jest idea tańców integracyjnych, i wszyscy, którzy po prostu lubią tańczyć. Różnorodność układów tanecznych zapewniła uczestnikom doskonałą zabawę i poszerzyła wrażliwość na kulturową odmienność i bogactwo tradycji tańców z różnych stron świata. 

"Gorące rytmy Świata". Perkusja to wielka rodzina instrumentów uderzanych. Grać można na nich melodię, a na innych wystukiwać rytm. Źródłem dźwięku jest drganie całości lub części instrumentu, które jest wywoływane uderzeniem odpowiedniej części instrumentu pałką, szczotką lub dłonią lub też potrząsaniem całym instrumentem.

Co nas wyróżnia

Naszym atutem jest wysoka jakość pracy, optymalna liczba dzieci w grupie, bogata oferta zajęć, doświadczona kadra pedagogiczna i niepowtarzalna prawdziwie rodzinna atmosfera.

Mogę iść do przedszkola

Nadaję się na przedszkolaka:

 • zostaję na trochę bez mamy,
 • umiem się ubrać i rozebrać (jeszcze nie samodzielnie),
 • umiem się sam załatwić i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga),
 • sam jem (chociaż nie robię tego szybko),
 • nie mówię zdaniami (to nie jest największy problem, bo w przedszkolu się nauczę).

 

Troszczymy się o Twoje dzieci